proliant.ru > Каталог > Комплектующие к серверам HPE > Комплектующие для серверов HP, снятых с производства > HP ProLiant ML330e

HP ProLiant ML330e

Proliant ML330e
 
Cables
 176619-001Compaq Miscellaneous Power Cable Kit
 176620-001Compaq Miscellaneous Signal Cable Kit
 231702-001Compaq ATA Cable Kit
 
Chassis Components
 176606-001Compaq Left and Right Side Panels
 176605-001Compaq Chassis
 176618-001Compaq Miscellaneous Hardware Kit
 176617-001Compaq Miscellaneous Plastics Kit
 230542-001Compaq Front Bezel
 235447-001Compaq Country Kit
 
Comunication Boards
 230541-001Compaq ATA Module Board
 
Memory
 159226-001Compaq 128MB Registered ECC SDRAM DIMM Memory Option Kit (PC133)
 128277-B21Compaq 128MB Registered ECC SDRAM DIMM Memory Option Kit (PC133)
 127007-021Compaq 128MB Registered ECC SDRAM DIMM Memory Option Kit (PC133)
 164278-001Compaq 128MB SDRAM DIMM Memory
 127007-031Compaq 128MB SDRAM DIMM Memory
 159377-001Compaq 256MB SDRAM DIMM Memory
 127005-031Compaq 256MB SDRAM DIMM Memory
 159304-001Compaq 256MB SDRAM DIMM Memory
 127005-021Compaq 256MB SDRAM DIMM Memory
 159227-001Compaq 512MB Registered ECC SDRAM DIMM Memory Option Kit (PC133)
 128279-B21Compaq 512MB Registered ECC SDRAM DIMM Memory Option Kit (PC133)
 127006-031Compaq 512MB Registered ECC SDRAM DIMM Memory Option Kit (PC133)
 177628-001Compaq 512MB SDRAM DIMM Memory
 127006-041Compaq 512MB SDRAM DIMM Memory
 159225-001Compaq 64MB Registered ECC SDRAM DIMM Memory Option Kit (PC133)
 128276-B21Compaq 64MB Registered ECC SDRAM DIMM Memory Option Kit (PC133)
 127004-021Compaq 64MB Registered ECC SDRAM DIMM Memory Option Kit (PC133)
 
Miscellaneous Components
 386209-001Compaq Keyboard(Opal), US
 386210-031Compaq Keyboard(Opal), UK
 386210-051Compaq Keyboard(Opal), French
 386210-041Compaq Keyboard(Opal), Germany
 269513-291Compaq Keyboard(Opal), Japan
 
Processor & Processor Upgrades
 176613-001Compaq PIII 800/133MHz Processor with Heat Sink
 158807-005Compaq PIII 800/133MHz Processor with Heat Sink
 202350-001Compaq PIII 933/133MHz Processor with Heat Sink
 158807-012Compaq PIII 933/133MHz Processor with Heat Sink
 
Storage Devices
 123958-001Compaq 1.44MB Diskette Drive(Opal)
 122713-001Compaq 1.44MB Diskette Drive(Opal)
 179963-001Compaq 40x CD ROM
 177992-001Compaq 40x CD ROM
 230699-001Compaq 20 GB ATA Hard Drive
 232009-001Compaq 20 GB ATA 7200RPM NHP2GN Hard Drive
 232008-001Compaq 40 GB ATA 7200RPM NHP Hard Drive
 
System Components
 234556-001Compaq 3V Lithium Battery
 298031-001Compaq 3V Lithium Battery
 176609-001Compaq Fan
 176616-001Compaq 250 Watt Power Supply
 152769-001Compaq 250 Watt Power Supply
 230540-001Compaq System I/O Board

Данная информация не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435,437 Гражданского Кодекса РФ